image.png

兴趣爱好:读书 刷剧 游戏 购物

无脑小莽夫  可刚可苟  

也可以做你的小可爱 

千场0.8  有意识~  会配合

会多种声线~ 

话多不冷场

由于网页会有延迟~  哥哥们直接下单即可~

image.pngimage.png

image.pngimage.pngimage.png